Annons

10 gamla seder vi slutat lära våra barn och som vi i stället borde återuppta

Annons

Man lär inte längre ut hyfs som man gjorde en gång i tiden. Det är inte ovanligt att dagens ungdomar beter sig på ett helt annorlunda sätt jämfört med det som för några år sedan uppfostringsmässigt var hur man betedde sig mot folk. Detta är självklart inte barnens fel, utan snarare ett misslyckande av föräldrarna i att lära ut vett och etikett. Här är 10 gamla "regler" som inte längre förs vidare till barnen...och som vi i stället borde återinföra i vardagen!

Sättet att bete sig har liksom vett och etikett ändrats under åren. Enligt vissa experter skulle det dock vara väldigt viktigt för barnens framtid att få lära sig de primära normerna i en uppfostran och att följa vissa regler i hur man beter sig. Dessa regler är inte och kan inte längre anses vara rutinmässiga utan måste övas in. Låt oss i detalj gå över dessa 10 saker som numera nästan försvunnit.


1. Familjemiddag - Numera är alla familjer upptagna och tiden är knapp. Konsekvensen av detta är att vi har mindre tid över för våra nära och kära och att sitta ner till bords allesammans för att berätta om sin vardag och konfronteras med varandra.

2. Stå upp när man presenterar sig - Det är viktigt att ungdomar lär sig att ställa sig upp och presentera sig. Detta för att visa respekt för den andra personen och även gentemot sig själv.


3. Skriva tackkort och brev för hand -  I teknikens era anses det inte längre vara viktigt att kunna skriva ett brev, kanske till och med i skrivstil, och att kunna skicka det till rätt mottagare. I dag kan det verka som en hård träning, men värdet av en handskriven lapp är onekligen högt.

4. Be om lov - I dag lämnas barn väldigt fria av sina föräldrar och det är inte lika vanligt att be om lov för att få göra saker. Den vanan bör återupptas för att ge föräldrarna deras auktoritet tillbaka!

5. Prata ansikte mot ansikte i stället för genom en skärm - Barn har fått lära sig att ersätta direkt-kommunikation med teknologi. En gång kunde de tala och använda sina språkegenskaper, i dag förlitar de sig istället på symboler och meddelanden.


6. Personlig hygien - Föräldrar ägnar inte mycket uppmärksamhet åt att lära barnen personlig hygien och rent generellt skötseln av den egna kroppen. Från att borsta tänderna till att hålla för munnen när man nyser är alla vanor som håller på att gå förlorade.

7. Att inte svara om man inte blir tilltalad - Barn fick lära sig att inte tala om de inte blev tillfrågade. I dag låter man dem istället medverka i konversationer och ibland till och med avbryta vuxna och ta över hela konversationen.

8. Att inte kunna duka - Detta är en följd av att inte längre äta middag med familjen. Numera äter man vid olika tider och ungdomarna kan därmed inte längre duka bordet på ett korrekt sätt.

9. Att kunna klä sig beroende på situationen - Ungdomar har vants sig vid att klä sig vardagligt och bara tänka på vad som är bekvämt. Konsten och förmågan att kunna klä sig formellt beroende på situationen existerar inte längre.


10. Lämna plats På bussen eller på tåget stod vi alltid för att lämna vår plats till en äldre person som inte hade någon. Ingen vände sig någonsin åt andra hållet och inte heller var den äldre tvungen att fråga.

Det här var 9 enkla regler som vi kanske alla håller på att glömma men som är väldigt viktiga i ett barns uppfostran och utveckling. Det rör sig inte om att hindra barns frihet utan att lära dem respekt för andra människor. I slutändan har det ju aldrig skadat någon att följa regler!

Annons