5 anledningar till varför det är bäst att vara det äldsta syskonet!

Många studier tyder på att i vilken ordning man är född bland sina syskon har stor påverkan på din utveckling, framförallt om du är född först. Här är 5 fördelar som äldre syskon oftast innehar! 

1. De är mer framgångsrika

Det förstfödda barnet lyckas bäst i livet, både inom skolan och karriärsmässigt. Enligt Ben Dattner, professor i psykologi, är förstfödda barn framgångsorienterade och vill gärna visa vad de går för framför sina föräldrar. Att bestämma över sina yngre syskon hjälper dem också att få bättre ledarskapsförmågor senare i livet.

2. De följer reglerna

Om mellanbarn brukar vara mer rebelliska är det troligare att äldre syskon följer reglerna.

”Förstfödda tenderar till att vara ansvarstagande och tävlingsinriktade. De syskon som är yngre brukar snarare sticka ut genom att skapa en egen nisch som lekfulla, samarbetsvilliga och, kanske mest, rebelliska”skriver de belgiska psykologerna Vassilis Saroglou och Laure Fiasse i sin avhandling.

3. De är mer ansvarstagande

Eftersom äldre syskon måste bana väg för yngre lär de sig att ta ansvar tidigt i livet. Enligt författaren Jeffrey Kluger, som skrivit boken "The Sibling Effekt", är det vanligare att äldre syskon fokuserar mer på lojalitet gentemot familjen och att uppnå traditionella mål. Därför tenderar de även att vara mer lydiga och ansvarstagande.

4. De är smartare

Studier har visat att storasyskon ofta har högre IQ än deras yngre syskon. 2007 studerades 250 000 norska ungdomar där förstfödda syskon i genomsnitt hade 2,3 mer i IQ än deras småsyskon.

Forskare tror att skillnaden inte beror på arv utan miljö. Äldre syskon tenderar att hjälpa sina yngre syskon att lära sig saker och det gör att de också lättare minns saker de själva lärt sig.

5. De har ett större samvete

2015 kom en studie som visar att förstfödda är mer samvetsgranna, trevligare och mindre neurotiska än sina syskon. Dessutom visar en australisk studie att de som har större samvete även brukar få bättre resultat rent akademiskt. Det är faktiskt en stor bidragande faktor till framgång överlag.

Dela på Facebook