5 bilder som visar att det inte alls är jobbigt att vara kvinna i Sverige 2015

Många menar att kvinnor i Sverige ska vara glada. Vi bor ju i ett av världens mest jämställda länder. Men stämmer verkligen det?

Publicerad av ViralKing, gilla oss gärna:

1.

Över 130 000 kvinnor i Sverige blev under 2013 utsatta för våldtäkt eller sexualbrott. 22 procent av kvinnorna oroar sig för brott – och en av tio vågar inte gå ut ensamma sent på kvällen.

kasxqw3

2.

Enligt en uppskattning från Brå utsätts omkring 50 000 kvinnor för våld i nära relationer varje år i Sverige. Men mörkertalet är stort, och siffrorna är därför svåra att uppskatta. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner i Sverige.

madei

3.

Kvinnors löner är i genomsnitt cirka 17 procent lägre än mäns. Skillnaden i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige är i genomsnitt 3,6 miljoner.

xsjiweju3

4.

Brottsförebyggande rådet uppskattar att 36 000 svenska kvinnor blir våldtagna varje år. Det innebär ungefär 100 våldtäkter varje dag. Av de över 6 000 anmälningar om våldtäkt som görs varje år leder inte ens 200 till en fällande dom.

dajxjne

5.

En femtedel av världens kvinnor har blivit eller kommer bli utsatta för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Det är 720 miljoner kvinnor.

Var 14:e minut blir en kvinna våldtagen i Sverige. Det är alltså högt sannolikt att en svensk kvinna blivit våldtagen under tiden du har läst den här texten.

wxjwe

Nej, det är inte särskilt jobbigt att vara kvinna i Sverige 2015. 

Publicerad av ViralKing, gilla oss gärna:

[adsenseCodeOne]

Dela på Facebook