7 hälsofördelar med att ha en hund

I Sverige finns det runt 800 000 hundar och det är inte svårt att förstå varför de kallas människans bästa vän. Här är 6 hälsofördelar med att ha en hund. Om du redan har hund så ge den en stor kram när du läst det här. Det är verkligen helt fantastiskt vad mycket dom kan göra våra fyrfota vänner!

1. Den håller dig i form

Som husse eller matte duger inga ursäkter: du måste ut och rasta vovven, minst var sjätte timme enligt Jordbruksverkets rekommendationer.

Att hundägare får mer motion säger sig självt, eftersom de små liven ju måste rastas. Men det har faktiskt visat sig att mängden motion är större och viktigare än man först antagit.

I en rapport från 2011 slår forskare från Michigan State University fast att 60 procent av studerade hundägare motionerade tillräckligt mycket, mer eller långt mer änden rekommenderade dosen mängderna för hälsan.

Samtidigt visar forskning från George Mason University att äldre människor som rastar en hund är i betydligt bättre fysisk form än andra äldre personer, som går på promenad ensamma eller tillsammans med vänner.

a young woman and her German Shepherd dog are laying outside in the grass, and she is lovingly hugging and kissing him. VIntage style color.

2. Den kan hjälpa dig att sluta röka

Vetskapen om att hunden kan ta skada av den passiva rökningen gör det lättare för hussar och mattar att ge upp sin ovana, visar en amerikansk studie från 2008.

28 procent av de husdjursägare som rökte uppgav att information om riskerna för hunden skulle motivera dem att sluta.

3. Den gör dig mindre stressad

Hundar gillar att kela och leka och studier har visat att när vi klappar och busar med dem utsöndrar våra hjärnor vällusthormonet oxytocin, som tros kunna minska stress, oro och aggression. Att kasta boll i parken med Bamse, Zorro eller Buster kan således vara ett behövligt avbrott från gnagande tankar och andra måsten som tenderar att inkräkta på vår fritid.

sld

4. Den berikar dig socialt

Forskare från de engelska universiteten University of Liverpool och University of Bristol publicerade 2007 en rapport som konstaterar att hundägare har en större personlig kontaktyta med andra människor än de som inte har hund.

Rapporten anger som en möjlig anledning bland annat att hundägare som rastar sin hund är mer benägna att springa på andra hundägare i samma ärende – och inte minst interagera i dessa möten.

5. Den underlättar arbetsdagen

Relativt få svenska arbetsplatser tillåter att man tar med sig vovven till kontoret, men enligt en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomförde för några år sedan ansåg 59 procent av arbetsgivarna att hundar kunde bidra till en trivsammare arbetsmiljö.

Och amerikansk forskning har visat att både de anställda som fick ta med sig sina hundar kompisar till jobbet samt deras kolleger upplevde mindre stress och kände sig mer tillfredsställda under arbetsdagen.

6. Den motverkar depression

För en hundägare ger det en intensiv lyckokänsla bara att se hunden och skapa ögonkontakt med den.

En studie vid Azabu University i Japan visar att hundägares hjärna reagerar på ögonkontakten genom att frige hormonet oxytocin, som ger en stark lycko- och samhörighetskänsla.

Oxytocin, som vanligtvis friges vid tät social eller fysisk kontakt, har visat sig vara till hjälp vid behandling av schizofreni och testas kliniskt för behandling av både depression och posttraumatisk stress.

Ett forskarlag vid Department of Psychology vid Miami University har dock redan i en studie från 2011 påvisat att hundägare med starka sociala band till sin hund visar en reducerad tendens till depression.

7. Den förbättrar din hälsa.

Barn som från späd ålder växer upp i ett hem med hund, utvecklar betydligt mer sällan astma och allergier än barn som växer upp utan hund.

Och vetenskapen kan till och med förklara varför det är så.

En studie av möss från University of California San Francisco visar att exponering för damm från ett hus där det bor en eller flera hundar medför förändringar i mössens bakteriekultur i mag-tarmkanalen.

Specifikt utvecklade mössen en större mängd bakterier som är vitala i skyddet av luftvägarna mot allergener och luftvägsinfektioner.

Dela på Facebook