Barnen poserar för klassfotot. 30 år senare tittar lärarinnan i det vänstra hörnet och upptäcker det.

Tillbaka på 1940-talet började Lorly Schik sin långa karriär som lärare i Minnesota-området. Hon var en omtyckt lärare och så många duktiga lärare blev otalig elever djupt påverkade av hennes varma hjärta och sitt sätt att lära.

1989 pensionerade hon sig, men även efter alla dessa år kunde hon fortfarande komma ihåg till ansikten till varje elve som hade gått i hennes klassrum genom alla dessa år. När hon och hennes vän tog en runda runt landet för att fira hennes pension gick han oväntat bort. Vid en ålder av 90 år, var livet plötsligt mycket annorlunda för Lorly, ch hon tog det svåra beslutet att flytta ut ur sitt hem och i en självständig bostadsområde för äldre.

En dag tittade hon på den lokala nyhetskanalen, när hon direkt kände igen en av nyhetsankaren. Hon såg honom läsa upp nyheterna på tv hela 30 år efter att han slutade i hennes klass. "När jag först såg honom, kunde jag inte tro det."


Dela på Facebook