De plågade ankorna har aldrig varit i vattnet - inte ens deras räddare var beredda på detta!

De hade varit inspärrade i flera år och aldrig haft tillgång till vatten.

När en grupp av ankor räddades från ett liv i eländiga förhållande, insåg personerna som hade räddat ankorna strax efter det att djuren hade aldrig försökt att vara i vattnet.

De hade bott i flera år i en trädgård där det inte fanns tillgång till mat och vatten, och när de anställda på Woodstack Farm Animal Sanctuary skulle hjälpa ankorna vidare i livet, var de tvungna att lära dem simma.

Men det visade sig vara något svårare att få ankorna övertygade om att det är bra att vara i vattnet.

Ankorna visste helt enkelt inte hur de skulle reagera på den nya miljön, men till slut lyckades de medarbetarna få dem i vattnet.

Och när de först kommer i, ser man deras fantastiska reaktion, att det är deras rätta element.


Dela på Facebook