Annons

Debatt: Försäkringskassan kränker de sjuka, och gör dem sjukare

Annons

Det finns stora brister i Försäkringskassans sjuksystem – som gör folk sjukare. Det skriver Margaretha Lööf-Johanson, Specialist i allmänmedicin, i sin debattartikel i Aftonbladet.

”Det är vanligt att de som fått avslag på sin sjukskrivning upplever sig kränkta av Försäkringskassans bemötande. En del går tillbaka i arbete men blir efteråt försämrade”, skriver Margaretha, som också menar att lägre lön är förknippat med sämre hälsa.

I sin debattartikel riktar specialisten inom allmänmedicin Margaretha Lööf-Johanson stark kritik mot Försäkringskassans sjuksystem. Hon menar att besluten som fattas gör på sikt att många blir sjukare.

Hon skriver även att hon upplever hälsa och ohälsa som en klassfråga. Då de med lägre lön inte har råd att vara borta från jobbet, och därför sliter ut sig mer.

”Beslutsprocessen inom Försäkringskassan är allt för långdragen och under tiden har den sjuke ingen ersättning. Ett första avslag på sjukersättning kan leda till en till tre månaders försening av besked om man får några pengar eller ej. Hur klarar man av att samtidigt både lösa försörjning och tillfriskna?”

Margaretha ifrågasätter varför handläggare på Försäkringskassan ställer krav på ett starkare intyg från den sjuke individen, istället för att vända sig direkt till läkaren som gjort den medicinska bedömningen.

”Men jag menar att det också är ett välfärdsbrott när människor hamnar i fattigdom på grund av att de är sjuka och dessutom blir kränkta av skadlig myndighetsutövning.”, skriver hon i debattartikeln.

Håller du med Margaretha i hennes åsikt om Försäkringskassans system? Dela gärna om du står bakom henne.

Annons