Delfinerna gör sandcirklar i vattnet. Anledningen är helt genial!

Att delfiner är intelligenta djur vet vi sedan tidigare och den här filmen är ytterligare ett bevis på det. Titta noga på vad de smarta delfinerna gör i vattnet: De slår stjärtfenan mot havsbottnen för att röra upp sand, samtidigt som de rör sig i cirklar. Därmed förvirrar och stänger de in småfiskarna i en allt mindre cirkel. Till slut är det bara för delfinerna att öppna sina munnar och låta maten flyga in. Genialt!


Dela på Facebook