Annons

Du har förmodlingen använt post it-lappar fel i hela ditt liv

Annons

Vi har misslyckats som människor. 

Bloggaren Martin Schapendonk delar med sig hans hemliga kunskap om hur man ska ta en post it-lapp korrekt.

1. Detta är hur 99.99 av världens befolkning gör när de ska ta en post it-lapp. Nerifrån och upp.

psotit1

2. Men då blir kanterna böjda, och fastnar bara på ytan i några sekunder.

potst2

3. Uppenbarligen måste man dra den från sidan, sakta där limmet är istället från nerifrån och uppåt.

post3r4

4. Rätt

psot442

5. Ser ni skillnaden

psot7

Slutsats? Vi har använt dem fel hela tiden.

Annons