En ateist satt bredvid en liten flicka på ett flygplan.

firjigrgu

Dela på Facebook