En man räddar en kedjad vildhäst - det som händer sen är så fint att jag tappade andan!

Hästar är majestätiska varelser, fyllda av medkänsla och skönhet, tyvärr, tyvärr behandlar inte alla människor dem som sådana.

De flesta människor är fantastiska med dessa vackra varelser. Men i delar av världen är det vanligt att dessa djur kedjas fast i marken i antingen bak, eller frambenen. Kan du föreställa dig det lidande som en kraftfull vild häst skulle känna över att vara kedjad så här?

I Rumänien såg den här veterinären att en häst var kedjad så tätt att bindningarna började skära genom hästens fötter. Veterinären visste att han var tvungen att släppa hästen fri innan skadan blev permanent.

Att se det vackra djuret vara fritt var givande nog för veterinären, men han var inte beredd på det tack han fick.

När hästen hade blivit räddad, gav det mest otroliga "tack" till veterinären innan den galopperade bort.

Glöm inte att titta på videon nedan och DELA om du tyckte att denna man gjorde helt rätt!


Dela på Facebook