Forskare: Låg utbildning i kommuner kopplas till SD-stöd

En analys av valresultatet visar ett mönster bland många av de som röstat på SD, nämligen utbildningsnivån.

– Ju lägre utbildning en person har, desto troligare är det att denne röstar på Sverigedemokraterna, säger forskaren Anders Sannerstedt till DN enligt Expressen.

Sverigedemokraternas valresultat är högre i de kommuner där utbildningsnivån är låg och lägre i de kommuner där utbildningsnivån är hög, visar en körning som DN gjort i SCB:s befolkningsstatistik efter valet.

Tidningen har besökt de två skånska kommunerna Lund och Sjöbo som tydligt illustrerar skillnaden. Sjöbo är SD:s starkaste fäste – i riksdagsvalet röstade 39,4 procent på Jimmie Åkessons parti. Statsvetarforskaren Anders Sannerstedt lyfter faktumet att 28,8 procent av de boende i Sjöbo har eftergymnasial utbildning vilket är långt under rikssnittet 42,5 procent.

Han bor själv i Lund, som är en av Sjöbos grannkommuner, där har invånarna i genomsnitt en hög utbildningsnivå, då 68,6 procent mellan 25 och 64 år har eftergymnasial utbildning. Endast 12,4 procent röstade på SD, en av de lägre siffrorna i landet.

Image result for jimmie åkesson swedish 2018

Lägre utbildning = troligare röst på SD

Samma mönster mellan kommuner har DN kunnat urskilja i flera av landets kommuner.

– Ju lägre utbildning en person i arbetarklassen har, desto troligare är det att denne röstar på Sverigedemokraterna. Tittar du på medelklassen är det på samma vis. Ju lägre utbildning, desto större chans att du är Sverigedemokrat, säger Anders Sannerstedt till DN.