Forskning: Din hand avslöjar din personlighet. Det är helt fantastiskt!

Bilden visar tre olika händer som har tilldelats bokstäverna A, B och C.

På varje bild är ringfingret, långfingret och pekfingret av olika eller lika lång.

Sträck fram din egen vänsterhand och jämför – vilken bokstav du blir ska enligt en studie nämligen säga något om hur du är som person.

finger

Studien som av bland annat rapporterats  av den engelska tidningen The Telegraph säger längden på dina fingrar något om hur du är som person.

A: Om ditt ringfinger är längre än ditt pekfinger

De som har ett ringfinger som är längre än pekfingret är ofta charmiga, analytiska och har lätt att få folk att tycka om dem. Men de är också mer aggressiva och bestämda. En A-person kan prata sig ur de flesta situationer och är bra på att lösa problem. Jobbar ofta med vetenskapliga yrken. 

B: Om ditt pekfinger är längre än ditt ringfinger

De som har ett pekfinger som är längre än ringfingret har ofta bra självförtroende och en ”gör det själv”-attityd. De behöver egentid – särskilt när de ska fokusera på en viktig uppgift. Och de gillar inte att bli störda då. Söker dock ofta efter andras uppmärksamhet och har ett behov av att uppnå saker.

C: Om ditt pekfinger och ringfinger är ungefär samma längd

De vars pek- och ring-fingrar är ungefär lika långa är ofta fridfulla och lugna personlighetstyper. Välorganiserade personer som är omtänksamma och vill att alla i omgivningen ska må bra. Försöker undvika konflikter i alla lägen. Lojala människor som ofta är bra partners.

C-personer är ofta förnuftiga människor som styr undan från problem och konflikter. Men om de blir pressade och trängda kan de brusa upp ordentligt.

Källa Daily Buzz och Telegraph

Dela på Facebook