Annons

Glädjebeskedet: Nytt vaccin till Sverige – då kan du vaccinera dig

Annons

Under tisdagsmorgonen stod det klart att omkring 80 000 svenskar har vaccinerats mot covid-19. I samma veva presenterades det också att ett nytt vaccin är på väg – vilket öppnar upp för ytterligare vaccinationer.

De första doserna vaccin mot covid-19 anlände till Sverige den 26 december 2020. Totalt har 79 466 personer vaccinerats, enligt FHM. Och under tisdagen kom 11 000 nya till Sverige.

Totalt sett för januari och februari rör det sig om 182 000 doser från det amerikanska läkemedelsföretaget.

Hittills har Sverige bara fått vaccin från Pfizer, men under tisdagen kom Modernas första till Sverige. 

– Alla som vill i Sverige bör ha vaccinerats till mitten av april, har Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström tidigare sagt till SvD.


De olika vaccinations-faserna – då får du vaccinera dig

Än så länge är samtliga regioner fortfarande i det som kallas för ”fas 1”. Fas 2 väntas påbörjas i februari, fas 3 direkt efter det och fas 4 i april.

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kommer du att vaccinera dig direkt du får erbjudan att göra det? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet på Facebook!

Annons