Han förundrade sig när han såg hunden med en liten hink i munnen, men ett ögonblick senare förstod han allt!

Människor och djur klarar sig som de nu kan, och denna lilla italienska hund är ovillkorligt synnerligen självförsörjande. Jag vet inte hur det är med er, men jag har aldrig sett en hund som kan tjäna sina egna behov! Den kvicka hunden har vant folk.. att den ber för småpengar för mat.

Den väntar artigt för pengarna och sedan springer den in i slakteriet där expediten vet perfekt vad han ska göra.