Hans golv är helt täckt med bröd. När jag såg varför, bröt jag nästan ner i tårar.

Allan Law har hela sitt liv tillägnat att betjäna hans gemenskap i innerstaden Minneapolis. Han var lärare vid Hans Christian Andersen Middle School i en av de mest brottstyngda stadsdelar i staden. Under sina 32 år av undervisning, grundade han Minneapolis Recreation Development (MRD), en icke vinstdrivande organisation som hjälper hemlösa, fattiga och utsatta vuxna och barn i Twin Cities.

Nu pensionerad från undervisningen är Allan så engagerad att hålla MRD igång att han använder 100% av fonderna för driftskostnader, han går så långt som att driva verksamheten ur sin lilla lägenhet. Allan levererar mat och väsentligheter på natten när härbärgen är stängda och de hemlösa är mest utsatta. Dela och sprid denna kärlek!


Dela på Facebook