Annons

Här är skattebrevet från MSB som får folket att rasa: ''Orimligt''

Annons

Vi har tidigare berättat om de frivilliga brandmännen som ställde upp när Sverige brann i somras kommer blir förmånsbeskattade, för bland annat boende, som i skolor och tält, och för mat.

Nu oroar sig tunga branschföreträdare för att rekrytera frivilliga vid svåra kriser:

– Det är jättemånga som har hört av sig och tycker att det är helt orimligt. De säger att ”om det stämmer får det vara nog. Då kommer jag inte ställa upp mer”, berättar Peter Bergh, fackordförande för brandmännen till Expressen.

Så här säger en frivillig brandman, som vill vara anonym.

– Vi lämnade familjer och semester för att hjälpa Sverige i kris. Nu ska vi förmånsbeskattas för våra nätter borta och för den kalla mat vi fick äta i knät under sena nätter, säger personen till Aftonbladet.


Brevet från MSB till räddningspersonalen:

”Hej,

Jag kontaktar dig med anledning av den insats/insatser du genomförde för MSB i somras. Som vi tidigare nämnt så anger skattelagstiftningen att resor, boende och vissa måltider MSB som arbetsgivare står för under insatser i Sverige som regel ska förmånsbeskattas. För att detta ska kunna ske behöver vi lite kompletterande information från dig.

Vi beklagar att vi inte kontaktat dig tidigare gällande detta, men vi har tyvärr inte haft möjlighet att avsätta resurser för det tidigare. Vi hoppas att du har överseende med detta, med tanke på hur intensivt arbetet med skogsbränderna var under sommaren och början av hösten.

Vi behöver nu din hjälp för att kunna reglera förmånsbeskattning och eventuell utbetalning av traktamente. Nedan finner du instruktioner, i tre steg:

1. Bekräfta eller revidera tjänsteställe

För att förmånsbeskattning och utbetalning av traktamente ska bli korrekt, behöver vi först se över så att det tjänsteställe som angetts i ditt anställningsbeslut stämmer. Tjänstestället ska vara den ort där du utfört huvuddelen av ditt arbete. Om du i praktiken inte har arbetat huvuddelen av insatstiden på den ort som angivits som tjänsteställe i ditt anställningsbeslut, vänligen återkom till mig snarast. Då behöver vi nämligen se över om ditt tjänsteställe ska justeras. Om det tjänsteställe som angetts i anställningsbeslutet stämmer (du har arbetat huvuddelen av din anställningstid där), vänligen gå vidare till steg 2.

2. Fyll i blanketter för förmåner och eventuella tjänsteresor

Bifogat finner du två blanketter som jag vill be dig att fylla i och skicka tillbaka till mig. Du finner

instruktioner på sista sidan i respektive blankett för hur den ska fyllas i. ”Mall förmånsbeskattning nationella insatser 2018”. Du kan fylla i en samlad rapport även om du har haft flera olika anställningar under sommaren. ”Mall traktamente nationella insatser”. 

Om du har haft flera anställningar med olika tjänsteställen, behöver du fylla i en traktamentesrapport för varje tjänsteställe, om du har gjort tjänsteresor.

Vänligen returnera de ifyllda blanketterna till mig så snart som möjligt, dock allra senast 31 oktober, för att vi ska hinna reglera allt innan årsskiftet (så att det registreras på rätt inkomstår). I instruktionerna på blanketterna står att de ska skickas till HR-handläggare respektive projektledare, men i det här fallet ska de skickas in till undertecknad då vi samlat hanteringen hos mig.

3. Information om faktisk boendekostnad

Återkoppla till mig om huruvida du har information om den faktiska kostnaden för ditt boende (som ska uppges i samband med din deklaration). Om du inte har informationen, ska vi stötta dig med att leta fram den. Fram till årsskiftet har vi extra resurser för att hantera administrationen kring förmånsbeskattning, och vi vill därför uppmuntra dig att be om hjälp med att ta fram kostnaden under den perioden. För dig som bott i t.ex. tält eller skola för vi just nu en dialog med Skatteverket om hur detta ska hanteras.

Information om förmånsbeskattning

Eftersom det har varit en hel del frågor kring förmånsbeskattning i samband med sommarens

insatser, vill vi också informera lite mer detaljerat om regelverket. När arbetsgivaren betalar ut ersättning för t.ex. resor och boende vid tillfälligt arbete på annan ort ska detta som regel förmånsbeskattas, vilket innebär att ersättningen behandlas som utbetald lön och beskattas enligt ordinarie skattetabell. Generellt sett ska även måltider som arbetsgivaren bekostar förmånsbeskattas. För flertalet av dessa förmåner kan du dock yrka avdrag i samband med deklarationen, vilket gör att effekten av förmånsbeskattningen utjämnas. 

För arbetstagare som har haft tjänstestället på insatsorten, kommer förmånsvärden för boende,

eventuella hemresor och kost att föras upp på kontrolluppgiften och regleras i samband med deklarationen. Då kan du samtidigt yrka avdrag för förmånerna, vilket gör att effekten av

förmånsbeskattningen utjämnas. Vänligen notera att det är ditt ansvar att hantera avdragen i samband med deklarationen. 

För resor mellan bostad och tjänsteställe vid insatsens start och slut är det inte säkert att du kan yrka avdrag och MSB har därför beslutat att betala ut ett lönetillägg för att utjämna effekten av förmånsbeskattningen för dessa resor. MSB:s intention är att förmånsbeskattningen inte ska få någon kännbar effekt för dig, genom att vi betalar ett lönetillägg för resor samt att du yrkar avdrag för övriga förmåner i samband med deklarationen.

För arbetstagare som haft tjänsteställe i bostaden kommer endast förmånsbeskattning av eventuell kost ske, då resor och boende är skattefritt för denna personalkategori. I bifogad fil (”Information till extern insatspersonal om traktamente och förmånsbeskattning”) finner du mer detaljer om förmånsbeskattning, samt information om tjänsteställe och traktamente. 

Jag bifogar också ett informationsblad från Skatteverket där du vid behov kan läsa mer om reglerna samt möjligheten att yrka avdrag i samband med deklarationen.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Vänliga hälsningar"

Vad tycker du? Borde brandmännen bli beskattade? Dela vidare och skriv vad du tycker!

Annons