Klart: Så mycket högre lön får poliserna i Sverige

Polismyndigheten och Polisförbundet har enats om ett löneavtal för cirka 20 000 poliser, skriver polisen på sin hemsida.

Det nya löneavtalet för polisen är klart. I en första lönerevision som ska vara klar i april kommer en polislön öka med i genomsnitt 5,4 procent, skriver polisen på sin hemsida. De som arbetar i yttre tjänst ska prioriteras, skriver TT.

Bildkälla: Polisen Facebook

Det har också avsatts ”särskilda medel” i budgeten för att sakligheten i lönesättningen ska stärkas, skriver Polismyndigheten och Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Avtalsperiodens andra lönerevision är den 1 oktober 2019.

"Parterna har sedan tidigare arbetat för att åstadkomma lönestrukturella förändringar genom exempelvis höjda begynnelselöner för poliser och särskilda lönesatsningar på poliser med några års anställningstid, liksom genom satsningar på poliser i lokalpolisområdena och i de särskilt utsatta områdena. Detta arbete fortsätter under avtalsperioden med beaktande av behovet och det ekonomiska läget", skriver polisen på hemsidan.

På övriga arbetsmarknaden ligger lönemärket för treårsperioden 2017-2020 på omkring 6,5 procent, skriver TT.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz om det nya avtalet:

– I och med det här avtalet har uppvärderingsresan av polisyrket påbörjats. Vi är också överens om fortsatta satsningar på polislönerna. Men samtidigt är vi fortfarande långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den akuta polisbristen. Sveriges poliser har halkat efter under lång tid och detta avtal kommer att behöva följas av fler satsningar för att höja yrkets attraktivitet och mota polisbristen. Polislönerna måste stå i proportion till den kompetens, det ansvar och de tuffa arbetsvillkor poliser har. Vi kommer noggrant att följa, utvärdera och påverka hur utfallet blir på nationell och regional nivå.

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en kommentar.

Dela på Facebook