Kvinnan tar en bild på sitt ansikte varje dag i ett år. Slutet lämnar mig i tårar. Det här är fruktansvärt.

Hon tar en bild på sitt ansikte varje dag i ett år. Men filmen innehåller ett dolt budskap.

På hennes lapp i slutet står: ”Hjälp mig, jag vet inte om jag kan vänta tills i morgon.”

2013 gjordes över 27 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. I en majoritet av fallen var kvinnan och den misstänkte bekanta med varandra. Men mörkertalen är stora och tidigare studier har visat att så lite som vart femte fall anmäls till polisen.

Vänligen dela den här videon med andra på Facebook om du är emot våld i hemmet! 


Dela på Facebook