Ny forskning: Lathet är ett tecken på intelligens

Stillasittande = intelligens? Det visar resultatet i en ny forskningsstudie.

Vill du hellre ligga ner än att ta ett gympass eller ta en promenad? Det kan vara ett tecken på att du är intelligent, enligt ny forskning från Florida Gulf Coast University. Det skriver Independent.

Här har man studerat en grupp studenter, som blev först ombedda att svar på en rad frågor - till exempel "jag tänker bara så mycket som jag behöver" och "jag gillar situationer som kräver nya lösningar på problem".

Sedan skapades två grupper om 30 deltagare vardera, en grupp med "tänkare" och en grupp med personer som tänkte mindre. Alla blev utrustade med varsin accelerometer för att mäta deltagarnas fysiska aktivitet.

Resultatet? Tänkargruppen rörde sig mindre än gruppen med personer som föredrog mindre tänkande. Skillnaden märktes dock endast på vardagar, något som forskarna inte lyckats förklara.

Så är lathet ett tecken på intelligens? Emma Frans, doktor i medicin vid Karolinska Institutet, varnar för långtgående slutsatser.

”Vissa forskare tror att det är positivt för den kognitiva förmågan att röra på sig, det vill säga att man blir smartare av att röra på sig, medan andra hävdar att det är placebo. Men det finns dock indikationer som visar på ett orsakssamband och förmodligen gör motion en lite smartare”, säger hon.

Hon pekar på att de flesta numera inte får motion i sitt arbete utan har stillasittande jobb.

”Det kräver en viss typ av självdisciplin att röra på sig i dagens samhälle. Man kan därför tänka sig att personer med hög kognitiv förmåga är mer benägna att motionera regelbundet.”, säger Emma Frans.

Ta en titt på den här videon!


Dela på Facebook