I staden Shawano i den amerikanska delstaten Wisconsin ska en ny lag tas in som bötfäller mobbarnas föräldrar. Om barnen är elaka kontinuerligt emot samma personer så kan alltså föräldrarna straffas

– 99,9 procent av alla har varit positiva, säger polischef Mark Kohl till Huffington Post.

Enligt den nya lagen ska föräldrarna först få en varning om deras barn mobbar någon annan. Fortsätter sedan mobbningen är det böter på 366 dollar, eller närmare 3 000 kornor, som väntas. Händer det ännu fler gånger dubblas bötesbeloppet.

Huffington post skriver att lagstiftningen inte riktar sig mot barn som ”retas på skolgården” utan ska förebygga mer allvarliga incidenter så som hot, våld eller psykisk terror. Dock så gäller inte den nya lagen på alla stadens skolor eftersom de arbetar efter individuella riktlinjer.

– Det här handlar främst om när det händer utanför skolans område, på kvällstid, säger polischefen Mark Kohl.