Annons

Ny studie: Föräldrar som pratar mycket får smartare barn

Annons

Vissa av oss kan prata hur mycket som helst, hela tiden. Andra är lite mer tystlåtna. Men visste du att barn till föräldrar som pratar mycket blir smartare.


Enligt Daily Star har forskare vid University of York kommit fram till att föräldrar som pratar mycket med sina barn både hjälper den att utvecklas och att bli intelligent i framtiden.

Studien genomfördes genom att forskarna satte mikrofoner på 107 barn i åldrarna två till fyra år. Genom att lyssna på barnens interaktioner med deras föräldrar kunde forskarna få en bild av deras vardag och därmed dra en rad olika slutsatser.

– Med hjälp av mikrofoner kunde vi studera verkliga interaktioner mellan små barn och deras familjer på ett diskret sätt i en hemmamiljö snarare än i ett laboratorium, säger Katrina d'Apice, en av forskarna, till Daily Star.

När studien avslutades, kunde forskarna presentera ett tydligt samband mellan att de barn som omgivits av föräldrar som pratar mycket, är mer sannolika att få mer utvecklad förmåga att resonera, numrera och skapa en medvetenhet om sin omvärld, jämfört med de barn som hade föräldrar som inte pratade lika mycket.

De kom också fram till att föräldrar som var lyhörda och uppmuntrande hade barn som visade färre tecken på rastlöshet och aggressivitet

– Vi kom fram till att mängden vuxenord som barn hör är positivt förknippade med deras kognitiva förmåga, säger Katrina d'Apice.

Känner du någon pratkvarn?

Annons