Nya forskningen som bevisar denna otroliga egenskap hos hundar

En katt eller en hund? Det här är en fråga som har diskuterats i åratal. Här är ytterligare information om hundar som kan påverka ditt val av vilket husdjur du skaffar. Du litar på din hund, men litar hunden på dig?

ViralKing älskar kunskap - speciellt kunskap om djur. En ny studie visar att hundar kan analysera hur pålitlig en person är och vi vill dela den här informationen med våra läsare! Hundar är som verkliga detektiver de kan förklara till oss om vi ska lita på en annan person eller inte.

Studien genomfördes av Akiko Takaoka från Kyoto University i Japan. Vetenskapsmannen och hans kollegor ville veta om en hund skulle lita på en person som ljugit för hunden. Forskarna delade experimentet i 3 delar. De ville veta om hunden kunde förstå att en person inte var tillförlitlig.

Vetenskapsgruppen hävdar att forskningen har en potentiell inverkan på beteendestudier av hundar. Studien berättar att hundar föredrar att vara säkra på saker, enligt John Bradshaw vid University of Bristol.

I försöket skulle hundägare först peka på en behållare med mat. Hunden skulle sedan springa till behållaren. Då skulle en behållare utan mat pekas på. Hundarna lurades och närmade sig behållaren.


Det har tidigare varit känt att hundar kan springa till ett objekt som deras ägare pekar på. Hundar tros därför kunna förstå mänskliga gester. Och om gesterna är inkonsekventa kan hunden bli nervös och stressad.

Tredje gången handen pekade sprang inte hunden till behållaren. Hundarna trodde inte på lögnare. 34 hundar deltog i experimentet och de alla visade samma resultat, enligt Animal Cognition Journal. Hundarna använde sin tidigare erfarenhet för att veta att en person var opålitlig.

Herr Takaoka planerar att fortsätta experimentet med vargar eftersom de är hundens närmaste släktingar. Det aktuella experimentet visar också att hundar är nyfikna på nya saker.

Annan forskning säger att hundar också kontrollerar hur andra människor interagerar med sin ägare. I ett experiment bad hundägare om hjälp. Därefter försökte de tillfrågade personerna ge hundarna godis.  Då överaskade hundarna


Hundarna tog inte emot godis från människor som uppförde sig på ett dåligt eller oförskämt sätt mot deras ägare. De föredrog att matas av dem som hjälpte. Även de som inte gjorde något som svar på frågan kunde hundarna äta av. Men de oförskämda och aggressiva människorna kunde inte vinna hundens förtroende.

En ytterligare studie rapporterad av Neuroscience och Biobehavioural Reviews, säger att hundar tydligt läser kommunikationen mellan sina ägare och främlingar. I försöket bad hundägare 2 grupper av främlingar om lite hjälp. Hundarna visade en god förståelse för sociala regler. Hundarna undvek dem som behandlat deras ägare illa. 


Det har bevisats innan hundar kan läsa våra gester och ansiktsuttryck. Nu vet vi att hundarna är mycket mer intelligenta än vi trott! De kan dechiffrera våra gester och kan också bestämma om de vill följa sociala signaler. Studier visar emellertid att hundar oftast är i nuet utan att ha mycket hänsyn till det förflutna eller framtiden.

Om du vilseleder din hund, kommer hunden ha svårt att lita på eller lyda dig. Om din hund inte gillar dina vänner så kanske det är något problem i din vänskap?

DELA denna artikel med vänner och familj.