Annons

Nya regler för gångtrafikanter - börjar gälla i dag

Annons

Det råder förvirring på gång- och cykelbanor. Ska du ska gå till höger eller vänster om du promenerar på gång– och cykelbanor?

Från och med i dag måndag gäller nya regler för gångtrafikanterna, det skriver SVT.

På gemensamma gång- och cykelbanor råder det ganska ofta förvirring – vilken sida man ska gå när man promenerar på gång- och cykelbanor? För att göra det lättare för gångtrafikanterna har regeringen satt ner foten och ändrat i Trafikförordningen.

Från och med i dag måndag är det nya regler som gäller. Går du på en gemensam gång- och cykelväg så ska du hålla till vänster, skriver SVT.

– Från och med måndag ska du gå på vänster sida på såna här gemensamma gång- och cykelbanor, så att du möter cyklisterna och kan få ögonkontakt med dem, säger Karlstad kommuns cykelsamordnare, David Nordström, till SVT.


– Det handlar om trafiksäkerhet, att minska olyckorna och irritationen mellan gående och cyklister, men också om framkomlighet, säger Karlstad kommuns cykelsamordnare David Nordström till SVT.

Vad tycker du om de nya reglerna för gångtrafikanterna?

Annons