NYHETER: Mobilförbud i klassrummet ökar prestandan hos eleverna

Ett flertal vuxna och barn har känt sig kränkta efter att elever har smygfilmat och laddat upp videos med sina smartphones.

På Hillerstorpskolan i Småland har det nu införts regler som förbjuder både filmning och att ta kort i skolan.

En typisk mattelekton med klass 9A börjar med att eleverna går och lämnar in sina mobiltelefoner i en svart plastkorg framme på katedern. När lektionen är slut får man hämta den igen, regeln har vart igång sedan i höstas och de flesta respekterar det och tycker att det är en bra grej.

Har blivit lugnare

– Det har blivit mycket lugnare under lektionerna nu, för man behöver inte kolla mobilen hela tiden. Förut skrev man till kompisar och höll på med snapchat. Nu är det strängare, och det är mycket lättare att koncentrera sig, säger Nina Carlsson i klass 9A.

Någon klasskompis opponerar sig, men de allra flesta håller med och tycker att det är bra med mobilförbudet under lektionerna. Och sedan förra veckan har man även infört en ny ordningregel som säger att man inte får filma eller ta kort under hela skoldagen.

- Eleverna är mycket lugnare och har ett bättre arbetstempo på lektionerna, vi har också sett en ökning av prestanda på ett flertal elevers betyg, Säger Karin Person, mattelärare på skolan.

Inget straff

– Det har nästan inte varit några klagomål. Jag tror att de flesta förstår varför vi har gjort det, säger rektor Annie Fredriksen.

Något straff finns egentligen inte om man bryter mot förbudet. Rektorn jämför att det är en ordningsregel som står i samma protokoll som mössförbud och att man inte får äta godis på lektionerna.

– Om man skulle filma eller ta kort ändå, så kommer man få ha ett samtal och så får man resonera kring hur eleven tänkte och försöka få eleven att respektera de ordningsregler vi satt upp tillsammans, säger Annie Fredriksen.

Dela på Facebook