Polisens viktiga video ska få alla som sett den att tänka till en gång extra

Nu går polisen ut med en viktig video som vi alla bör ta del av.

Syftet med kampanjen är få människor att reflektera kring vad de sprider och delar på sociala medier, och jämför det med vad för information man skulle sprida i verkligheten.

Kampanjen "Tänk säkert" är en del av den europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa.

Under månaden ligger fokus på följande områden:

  • Säkra dina lösenord.
  • Säkra dina kortuppgifter.
  • Säkra din företagsinformation.

– Vi vill få människor att tänka till kring hur de hanterar sin viktigaste information, inte minst på nätet. Ibland sprider vi saker på ren rutin i sociala medier som vi aldrig skulle få för oss att skrika ut till okända människor på ett torg. Vi vill i ett första steg göra människor mer medvetna för att i förlängningen öka kunskapen kring hur man skyddar sig, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsexpert på MSB till Resume.

Se videon här nedan, och glöm inte att sprida den vidare!