Tidiga morgnar hotar ungdomars hälsa

Är du nästan alltid trött på morgonen och bara blir ännu tröttare när du får reda på att du har en tråkig lektion i tidigt på morgonen. Skoldagarna bör börja senare skriver fem forskare i Svenska Dagbladet. De menar att tidiga morgnar försämrar studiekapaciteten och är ett direkt hot mot ungdomarnas hälsa.

Men hjälp av en studie från University of Minnesota där det testar 9 000 gymnasieelever så så visas att när skolans starttid flyttades fram till 8:40 från 7:50 så förbättrades elevernas betyg och de var mer pigga på lektionen.

[adsenseCodeOne]

USA är en av länderna som har tagit detta seriöst och många skolor har flyttat starttiden till en senare tid och än så länge så har de bara sätt bra resultat. Folk är pigga och kommer i tid till skolan och sitter inte och gör annat. Även i England görs försök med att låta skoldagarna i gymnasieskolan börja senare.

Nu försöker forskarna visa skolverket och ta ett liknande steg i Sverige om att lägga om skoltiderna så det blir iallfall en timme senare för att ta hänsyn till tonåringarnas dygnsrytm är vetenskaplig och inte ideologisk.

Dela på Facebook