Veterinär befriar fastkedjad häst - har ingen aning om vad det kommer att göra med hans liv inom några minuter

Hästar är majestätiska varelser, fyllda av medkänsla och skönhet, tyvärr, tyvärr behandlar inte alla människor dem som sådana.

De flesta människor är fantastiska med dessa vackra varelser. Men i delar av världen är det vanligt att dessa djur kedjas fast i marken i antingen bak, eller frambenen. Kan du föreställa dig det lidande som en kraftfull vild häst skulle känna över att vara kedjad så här?


I Rumänien såg den här veterinären att en häst var kedjad så tätt att bindningarna började skära genom hästens fötter. Veterinären visste att han var tvungen att släppa hästen fri innan skadan blev permanent.

Enligt Animal Channel: ”De här hästarna togs till Rumänien av Tatars för ungefär 300 till 400 år sedan. Tartarerna lämnade många hästar bakom sig, vilket gjorde att de började röra sig fritt över områdena.

Många hästar släpptes fria 1989, efter att de agriarkulturella kooperativen splittrades. Detta ledde till en enorm populationsexpandering i 2010, då det var så mycket som 1 500 hästar som levde i Dandube Delta”.


Att se det vackra djuret vara fritt var givande nog för veterinären, men han var inte beredd på det tack han fick.

När hästen hade blivit räddad, gav det mest otroliga "tack" till veterinären innan den galopperade bort.

Glöm inte att titta på videon nedan och DELA om du tyckte att denna man gjorde helt rätt!