Annons

Coronavirus: Därför kan Sverige inte utfärda utegångsförbud

Annons

Många länder har begränsat sina medborgares rörelsefrihet med anledning av coronaviruset. Men det finns inte stöd i svensk lag att helt och hållet följa deras exempel.


En del begränsningar har införts även i Sverige och lagändringar har skett för att exempelvis kunna stänga skolor. 

Men de svenska ledorden är fortfarande frihet under ansvar.  

En förklaring till det finns i vårt lagsystem – vår rätt att röra oss är nämligen grundlagsskyddad. 

Rörelsefriheten grundlagsskyddad 

Ett allmänt utegångsförbud är alltså inte möjligt enligt svensk lag.

Vår grundlag, regeringsformen, sätter stopp för begränsningar i rörelsefriheten utan stöd av lag.

– Enligt förarbetena till regeringsformen innebär det att det behövs särskild lagstiftning för förbud mot att röra sig fritt i en “viss landsände” eller att besöka andra delar av landet. Det gäller också förbud att begränsa medborgares rätt att lämna hemorten, avspärrning av större områden så som gränszoner och delar av skärgården, säger Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet till SVT.

Vad man kan göra med stöd i lag är att sätta individer som smittats eller blivit utsatta för smitta i karantän. Då får de varken lämna eller ta emot besök.

Det går också att avgränsa ett visst område, vilket ibland felaktigt benämns som att sätta ett område i karantän, om det finns misstanke om att en samhällsfarlig smitta har fått spridning där.

– I princip är det möjligt att avgränsa ett visst geografiskt område i Sverige, men då krävs det att det finns rimliga skäl till det, säger Titti Mattsson till SVT.


“Otydligt hur stora områden som kan spärras av” 

Smittskyddslagen kan därför begränsa rörelsefriheten om syftet är att hindra spridningen av ett smittämne.

– Smittskyddslagen är dock inte tydlig gällande hur stora dessa områden kan tillåtas vara, säger Titti Mattsson.

När Folkhälsomyndighetens jurister utrett möjligheten till åtgärder utifrån smittskyddslagen har de kommit fram till att de, förutom att de kan sätta individer i karantän, endast kan spärra av mindre områden. 

– Det är väl något hus, en skola eller liknande, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.  

Han menar också att det är utanför både hans och Folkhälsomyndighetens juridiska kompetens vilken typ av lagstiftning som krävs för att utlysa liknande undantagstillstånd som i andra länder. 

Sverige har inte befunnit sig i en krigs- eller krissituation på väldigt länge och har därför inte någon sådan undantagslagstiftning. 

Annons