Annons

Ny norsk studie: Städning är lika dålig för kvinnors lungor som cigaretter

Annons

Forskare rekommenderar att skadliga sprejer borde ersättas med enkla mikrofiberdukar och vatten.

Regelbunden användning av rengöringssprayer påverkar lunghälsan jämförbar med att röka ett paket cigaretter varje dag, enligt en ny studie, av forskare vid Bergen universitet i Norge.


Forskningen följde mer än 6 235 kvinnor och män under en 20-årig period och fann att kvinnor i synnerhet drabbades av betydande hälsoproblem efter långvarig användning av dessa produkter.

Nedgången i lungfunktion hos kvinnor som arbetar som städare eller regelbundet använder städprodukter hemma var jämförbar med att röka 20 cigaretter om dagen under en tid på 10–20 år.

Forskarna som genomförde studien rekommenderade att sådana produkter bör undvikas och kan normalt ersättas med enkla mikrofiberdukar och vatten.

”Även om de kortsiktiga effekterna av rengöringskemikalier på astma blir alltmer väl dokumenterade saknar vi kunskap om den långsiktiga effekten”, säger Cecile Svanes, en av forskarna bakom studien.

"Vi fruktade att sådana kemikalier, genom att stadigt orsaka en liten skada på luftvägarna dag efter dag, år efter år, kan påskynda graden av lungfunktionsfall som förekommer med åldrande."

Oistein Svanes, en annan forskare bakom studien, sa att de till en början var överraskad över resultatet. ”Men när du tänker på att du drar in små partiklar från rengöringsmedel som är avsedda till att rengöra golvet och inte till dina lungor, kanske det inte är så överraskande trots allt."

Lungfunktionen mättes genom att testa hur mycket luft deltagarna kunde andas ut.

Detta jämfördes sedan med svaren från ett frågeformulär som gavs till alla i studien för att mäta deras nivå av rengöringsaktiviteter.

Forskarna fann att mängden luft som andades ut av deras deltagare minskade mer hos kvinnor som regelbundet städade.

Samma resultat hittades inte hos de män som städade, vilka var värre än kvinnor som städade, enligt forskarna. Tidigare forskning har visat att mannens lungor är mer resistenta mot skador från olika irriterande ämnen, bland annat tobaksrök och veddamm.

Annons