Annons

Ny prognos: Pensionen kan minska redan nästa år – så mycket mindre får du i plånboken

Annons

Coronakrisen slår mot pensionärernas plånböcker.

Nästa år kommer inkomstpensionen räknas ner med 1,5 procent, enligt en färsk prognos.

– I rådande läge är utvecklingen mycket mer osäker än vanligt, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.


Det var på tisdagen som Pensionsmyndigheten meddelade sin nya prognos. I ett pressmeddelande förklarar myndigheten att den nya prognosen är att inkomstpensionen ser ut att minska med 1,5 procent nästa år.

I februari löd prognosen i stället att inkomstpensionen skulle öka med 0,3 procent.

Sedan slog coronakrisen till med full kraft.

– Inkomstpensionen kommer enligt prognosen att minska med 1,5 procent nästa år. Inkomstutvecklingen styr omräkningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen, i rådande läge är den utvecklingen dock mycket mer osäker än vanligt. Pensionsmyndigheten kommer med en ny prognos i slutet av juli, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Pensionsmyndigheten ger också ett exempel: ”För inkomstpensionens minskning om 1,5 procent innebär att en inkomstpension på 12 000 kronor minskar med 180 kronor per månad från 2021”, skriver de i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelar myndigheten att de pensionärer som har del av pensionssystemets grundskydd såsom garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kommer få högre grundskydd om inkomstpensionen minskar, per automatik.


Prognosen spår ökning av inkomstpensionen 2022-2023

”Det kompenserar helt eller delvis för den lägre inkomstpensionen”, skriver myndigheten som också meddelar att prognosen är att inkomstpensionen lär öka åren 2022-2023.

Pensionsmyndigheten poängterar att prognosen i nuläget är osäker, och skriver att prognosen baseras på Konjunkturinstitutets prognos från början av april.

Mer information finns här på Pensionsmyndighetens hemsida.

TYPFALL: SÅ SJUNKER PENSIONEN

A) Privat arbetare med slutlön på 30 000 kronor

Total pension före skatt 2020: 15 850 kronor.

Total pension före skatt 2021: 15 570 kronor.

Total pension efter skatt 2020: 12 952 kronor.

Total pension efter skatt 2021: 12 757 kronor.

B) Privat tjänsteman med slutlön på 35 000 kronor

Total pension före skatt 2020: 19 700 kronor.

Total pension före skatt 2021: 19 377 kronor.

Total pension efter skatt 2020: 15 669 kronor.

Total pension efter skatt 2021: 15 437 kronor.

 C) Statligt anställd med slutlön på 40 000 kronor

Total pension före skatt 2020: 22 933 kronor.

Total pension före skatt 2021: 22 566 kronor.

Total pension efter skatt 2020: 17 916 kronor.

Total pension efter skatt 2021: 17 669 kronor.

 Beräkningarna är gjorde på personer ur årskull 1950.

Vi har antagit –1,5 procent på inkomstpensionen/tilläggspensionen och –8 procent på premiepensionen samt +0,2 procent på tjänstepensionen.

 Årsbeloppen för år 2020 avrundade till närmaste hundratal, skattetabell 32 för år 2020 använd för båda åren.

Källa: SPF SENIORERNA

Annons