Annons

Nytt förslag: Rädda djuren - förbjud fyrverkerier | Borde vara olagligt

Annons

Fyrverkerier har länge varit ett populärt sätt att fira in det nya året, men det är hög tid att börja tänka på hur dessa skapar stor stress för djuren. Att skjuta upp fyrverkerier på nyårsafton är ett vanligt sätt att fira in det nya året, men det är tid att inse att detta skapar stor oro och stress för djur. 

Fyrverkerier är oftast mycket höga och skrämmande för djur. De är också mycket ljudstarka, och eftersom djur har speciella hörapparater som är mycket känsliga för höga ljud, kan fyrverkerier orsaka akut stress och panik hos djur. Det är inte ovanligt att djur som är rädda för ljud flyr från sina hem, eller att de försöker att ta skydd på platser som är farliga för dem. 

Fyrverkerier kan också skada djur som är utomhus när de skjuts upp. Fyrverkerier innehåller ofta giftiga ämnen som kan skada djurens hud och ögon. Även om det inte är vanligt att djur skadas direkt av fyrverkerier, kan de skadas av de giftiga ämnen som följer med dem. Det finns alternativ som är mindre skadliga för djuren som man kan använda för att fira nyår. 


För att minska djurens stress och risk för skada rekommenderar många organisationer att man ska använda icke-fyrverkeri alternativ såsom ljus eller ljudsystem som ger samma effekt som fyrverkerier. 


Svenska Djurskyddsföreningen och Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner har startat en kampanj för att samla in namnunderskrifter för att förbjuda privatpersoner att använda fyrverkerier. Kampanjen innefattar att dela vittnesmål på Instagram som visar på de negativa konsekvenser som fyrverkerier har för djur och människor. Maria Lönn från SDF påpekar att glädjen för några få alltid måste vägas mot lidandet för djur, traumatiska upplevelser för människor och miljögifter som släpps ut. RSFP:s ordförande Rasmus Palmqvist förstärker detta genom att lyfta fram att det inte bara är hundar som drabbas av fyrverkerier, utan även många andra djur och människor.

Det är viktigt att vi som människor tar ansvar för att skydda djuren som bor runt omkring oss, och att vi tar hänsyn till deras behov.

Vad tycker du om förslaget?

Annons