Annons

Varför barn inte bör äta riskakor? Detta visste jag inget om!

Annons

Efter att ha undersökt 102 risprodukter som finns tillgänglig i handeln varnar nu Livsmedelsverket för att halterna av det cancerframkallande ämnet arsenik i vissa fall för höga, rapporterar SVT Nyheter

– Vi visste redan att det fanns arsenik i ris. Det vi nu har kommit fram till är att vissa produkter på marknaden innehåller ganska höga halter. Bland annat så har vi ett råd om att barn som är under sex år inte bör äta riskakor, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket till SVT

Vuxna som är stora konsumenter av ris och äter det mer än sju gånger i veckan bör även de överväga att dra ner på sitt intag.

– Om man äter väldigt mycket ris så är det bra om man kan försöka minska det. Om man äter ungefär som de flesta gör i Sverige, att man äter ris ett par gånger i veckan, då behöver man inte oroa sig för det, säger Emma Halldin Ankarberg till SVT Nyheter.

FAKTA ARSENIK OCH RIS

Arsenik är start cancerframkallande och det finns både i berggrunden och i grundvattnet. Ris tar upp och binder arsenik när det växer.

Arsenik är cancerframkallande och kan efter kronisk exponering ge tumörer i hud, lunga, urinblåsa, troligen även lever, njurar och prostata. Kronisk exponering för oorganisk arsenik kan även ge upphov till många andra hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och neurologisk påverkan, fr a hos barn.

Under senare år har förekomst av oorganisk arsenik i ris och risprodukter, fr a barnmat, uppmärksammats. Koncentrationen av arsenik i ris varierar mycket beroende på sort, odlingsområde, odlingsmetodik, beredningsmetodik (fullkorn innehåller ofta mer arsenik än polerat ris) etc.

Källa: Karolinska Institutet

Annons