Flyginsatsen mot IS: 500 bensinbilar förstörda

I kölvattnet av terrorattackerna i Paris och på ett ryskt plan över Sinai, har Ryssland ökat sina flyganfall mot ISIS.

Su-34 bombplan sköt på ISIS-kontrollderade oljeanläggningar och tog ut cirka 500 tankbilar som hade transporterat olja från Syrien till Irak olagligt.

"Under de första dagarna har flygstyrkorna förstört cirka 500 bensinbilar. Det har betydligt minskat terroristernas olagliga export av olja och intäkter genom oljesmuggling." Det uppger Andrej Kartapolov, generalöverste från den ryska arméstaben.

[contentblock id=2 img=html.png]


Dela på Facebook