Annons

Regeringens förslag: Inför varningstext på resor

Annons

Regeringen vill göra det obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja, enligt ett pressmeddelande. Alltså en slags varningstexter på reseannonser. 

Regeringen vill göra det enklare för privatpersoner att se sina resors klimatpåverkan.

– Därför är en klimatdeklaration ett bra sätt att som konsument och företag få veta vad ens resa har för klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Vi alla vet att det inte är särkilt bra för miljön eller klimatet att flyga. Enligt Internationella klimatpanelen (IPCC) står flyget globalt sett för omkring 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Men ändå är det också flygning som är den största möjligheten för oss att ta oss ut i världen och upptäcka andra länder och kulturer.

Men i och med att vi också reser mycket påverkar det också mijöutsläppen.

Detta menar regeringen nu att varje individ kan bli mer medveten kring, genom att införa en slags varningstext på varje resa.

– Transportsektorn är nyckeln i klimatomställningen och ansvaret för det vilar tungt på mig som infrastrukturminister men det ska också vara lätt för individen att ta sitt ansvar. Därför är en klimatdeklaration ett bra sätt att som konsument och företag få veta vad ens resa har för klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.


Då ska uppdraget redovisas

Förslaget är en del i regeringens arbete med att ställa om transportsektorn. Myndigheten för Trafikanalys har även fått i uppdrag att utforma klimatdeklarationen så att klimatpåverkan mellan olika färdsätt kan jämföras. Deklarationen ska även vara lättillgänglig och enkel för konsumenter att förstå, skriver Aftonbladet.

Senast 30 april 2020 ska uppdraget redovisas.

Annons