Annons

Norska äldreboendets knep – för att inte ha en enda covid-19-smittad

Annons

På norges äldreboenden i Tromsö har de inte haft en enda coronasmittad. Detta på grund av att de haft fyra gånger fler sjuksköterskor, en egen smittskyddsläkare i kommunen och provtagning av varje misstänkt coronasmittad åldring.

– I Norge är det en självklarhet att äldreboendena har gott om sjuksköterskor som leder arbetet, säger chefen för Tromsös äldreboenden, svenska sjuksköterskan Leena Vuorinen till Aftonbladet.

I Norge räknar man just nu med att det bara finns 50 coronasmittade i landet. Samtidigt som det fortfarande dör 50 personer om dagen i covid-19 i Sverige.

I Norge har man redan börjat tillåta fritt resande i landet och lättat på besöksförbuden på alla äldreboenden, medan Sverige har strängare restriktioner.


En annan stor skillnad mellan länderna är att Sverige har totalt 60 stycken smittskyddläkare medan norge har en smittskyddsläkare i var och en av de 350 kommunerna.


Svenska Leena Vuorinen är ansvarig för alla fem äldreboenden i Tromsö kommun och beskriver nu för Aftonbladet om smittskyddsarbetet som drog igång redan i slutet av februari, när smittan ökade i Italien.

– Det är en jättetrygghet att ha en smittskyddsläkare, som dessutom känner till de lokala förutsättningarna och vet hur kommunen fungerar, säger Leena Vuorinen.

– Redan när rapporterna kom från Italien såg smittskyddsläkaren, kommunöverläkaren och hälsoledningsgruppen till att vi fick en pandemiplan. När Norge stängdes ner den 12 mars intensifierades jobbet.

– Vi jobbade nästan dygnet runt första veckan. Vi uppdaterade planer och rutiner kring hur smittade skulle isoleras, utbildade personal i smittförebyggande arbete. Med trygg personal kommer man långt, säger Vuorinen till Aftonbladet.


Man införde besöksförbud på Tromsös äldreboenden redan den 13 mars.

I skrivande stund har kommunen totalt haft fyra döda och 178 smittade, men ingen av de smittade har varit på något äldreboende. Leena Vuorinen tror att det beror på de fyrdubbla antal sjuksköterskor på äldreboendena.

– Många har dött på äldreboenden och i hemtjänsten i Sverige för att fast och kompetent personal saknas. I Norge leds äldreboendena av sjuksköterskor, vi har sjuksköterskor på varje skift. Här är var femte anställd sjuksköterska, i Sverige kan det vara så få som en av 20. Det gör stor skillnad, sjuksköterskor har en högre medicinsk kompetens, säger hon.

På äldreboendena fick man aldrig smittan, men varje sjukfall hanterades som ett covid-19 fall.

– När någon blev sjuk testade vi. I väntan på svar var personalen fullt smittskyddsutrustad hos den sjuke: typ 2- eller typ 3-ansiktsmask, visir, handskar och skyddsrock, berättar Vuorinen.


På de norska äldreboendena har man även haft mindre stränga restriktioner än i Sverige under hela tiden.

– Ganska fort öppnade vi upp så att man fick möjlighet att besöka döende. Sedan två veckor har vi också öppnat upp för besök under kontrollerade former. Dörrarna är fortfarande låsta, men man kan komma på besök om man förvarnar. Nu ska vi också låta anhöriga ta med sina äldre på en biltur eller promenad, säger Vuorinen.

På frågan:  ”Så varför lyckades Sverige sämre, förutom på grund av färre sjuksköterskor och smittskyddsläkare och sämre isolering av smittade?” svarar Vuorinen så här:

– Vi hade sportlovet lite senare, det handlar om tillfälligheter. Jag tror att om du väl fått in smittan är du för sent ute. Det tror jag är den stora grejen.

Vad tycker du om detta? Tror du att Sverige borde ha vidtagit strängare restriktioner redan från första början?

Annons