Annons

Räntehöjning på CSN-lånet - så kommer det att påverka dig!Annons

En höjning på CSN-räntan med 900 procent väntar om förslaget går igenom. Detta innebär en ökning från 0,05 till 0,5 procent och rent siffermässigt blir detta en ränta som är tio gånger så hög som idag.

Detta har regeringen föreslagit med anledningen till att regeringen lovat ett så kallat omställningsstöd. Detta innebär i kort att man vill göra det enklare för personer att kunna studera vidare mitt i livet. Regeringen menar att detta delvis ska finansieras av CSN-låns räntan och därmed är förslaget att räntan ska höjas för alla personer som efter 1989 tagit studielån. Många menar på att det är oerhört fel att man använder sig av folk som tagit studielån som kassako för att finansiera omställningsstödet. 


Här är fyra anledningar på hur räntehöjningen kan komma att påverka en negativt.

1. Flera kan komma att välja att inte plugga vidare 

En ökad ränta innebär att man som student behöver betala tillbaka mer pengar under sitt yrkesliv. Det innebär kort och gott att utbildningen blir dyrare att ta sig an. När en utbildning blir dyrare kommer flera personer känna - att om det pendlar mellan att fortsätta att studera vidare eller inte - välja det sistnämnda just för att det är dyrt. Detta kan leda till att det blir färre högutbildade totalt på grund av avskräcka personer från mindre välbeställda förhållanden.

För skulder som ligger under 200 000 kronor innebär denna 900-procentiga ökning att återbetalningstiden totalt förlängs med ungefär ett år.2. CSN-lånet kan även börja att finansiera andra delar av statsbudgeten


Räntan på CSN-lånet ska täcka de administrera kostnaderna som kopplas till lånet. Men nu vill man att räntan på lånet ska täcka andra kostnader i statsbudgeten. Detta kan ses som början på en lång tunnel. Öppnas denna dörr kommer fler att öppnas framöver och CSN-lånet kan komma att behöva finansiera andra kostnader varpå en ytterligare ökning av räntan framöver. 


3. Unga studenters möjligheter ställs mot de äldres möjligheter 

Idén om omställningsstudiestöd i sig är bra. Det innebär att äldre ska ha möjlighet att byta yrke senare i livet. Men att regeringen ställer denna finansiering på unga studenter är fel. Att unga studenter ska stå för kostanden för äldres möjligheter och då påverka ungas möjligheter är inget annat än orättvist.


4. Utbildning lönar sig sämre


När återbetalningskostnaderna för CSN-lånet ökar innebär det i stora hela att utbildning lönar sig sämre då Sverige redan är ett av de länder där utbildning lönar sig sämst. Detta skapar i sin tur ett incitament att inte utbilda sig alls. Sverige behöver välutbildad arbetskraft och detta kan komma att påverkas.

5. Studiemedel till rekordnivåer på grund av covid-19 pandemin utnyttjas

Under 2020 fick över en halv miljon personer studiemedel. Aldrig tidigare har det varit så många och anledningen kan förklaras med bland annat covid-19 pandemin då många började plugga på grund av arbetslöshet och vikande konjunktur. Sen slopades även fribeloppsgränsen tillfälligt vilket gav en möjlighet för flera att ta studie-lån. Att först öka antalet personer som tar studiemedel till rekordnivåer för att sedan göra studierna dyrare är absurt.

Är du också mot räntehöjningen?


Annons