Annons

19 budord från Maria Montessori som kan hjälpa dig att bli den perfekta föräldern.

Annons

Denna kloka kvinnas råd borde alla föräldrar känna till; eller i alla fall alla som vill uppfostra ett intelligent barn som kan klara sig själv i livet och växa upp till en välanpassad människa. Många skolor drivs efter hennes principer. De försöker stötta barnets naturliga utveckling genom att använda delar av icke konventionella uppfostringsmetoder. Även om Maria Montessori levde för 100 år sedan, anses hennes metoder fortfarande som moderna, och fokuserar på barnets självständighet och dess försök att lära känna världen - på egen hand.

Maria Montessori var en italiensk läkare och pedagog. Kvinnan bidrog till att revolutionera barnuppfostran i det tjugonde århundradet. Hennes 19 råd om god (och effektiv) barnuppfostran innehåller massor av visdom, som forfarande är aktuell.


Maria Montessoris budord:

1. Barnen lär sig av sin omgivning

2. Om barnet kritiseras ofta lär sig barnet att fördöma andra.

3. Om barnet ofta får beröm lär sig barnet att bedöma andra.

4. Om barnet får se fientlighet lär sig barnet att slåss.

5. Om du är ärlig med ditt barn lär sig barnet rättvisa.


6. Om barnet ofta blir förlöjligat blir barnet blygt.

7. Om ett barn känner sig trygg kommer barnet lära sig att lita på folk.

8. Om ett barn ofta får skämmas lär sig barnet känna skuld.

9. Om ett barn ofta får känna uppskattning får barnet en hög självkänsla.

10. Om man är lugn med ett barn lär sig barnet tålamod.

11. Om ett barn ofta får stöd kommer barnet känna sig säker.

12. Om ett barn bor i ett hem fyllt av vänskap och känner att andra behöver det, kommer barnet lära sig hur man hittar kärleken.

13. Prata aldrig illa om ett barn, det spelar ingen roll om barnet är med eller inte.

14. Fokusera på att utveckla det goda i ett barn, på det sättet kommer det inte finnas plats för det dåliga.

15. Lyssna alltid och svara på ett barn som frågar saker.


16. Respektera alltid ett barn som gjort ett misstag, den kommer kunna rätta till det förr eller senare.

17. Var alltid redo att hjälpa ett barn som behöver hjälp, och stå vid sidan när barnet hittat vad den behöver.

18. Hjälp ditt barn att utvecklas tidigt i livet. Det kan du göra genom att se till att världen runt barnet är fyllt med ömhet, harmoni och kärlek.

19. Visa dig alltid från din bästa sida. Visa barnet hur den ska vara för att vara som bäst.

Annons