Annons

Bandet mellan kusiner är viktig - här är några skäl till varför du ska hålla kontakten

Annons

Att barn kan lära sig mycket av att ha syskon är ingen hemlighet. Man lär sig att dela, leva tillsammans och se behoven hos en annan. Ett familjeförhållande som kanske inte är så upplyst är kusinrelationer.

I den här artikeln kommer vi att ge dig några goda skäl för att låta dina barn spendera tid och utveckla en relation med sina kusiner.

Familjen är viktig för oss 

En studie publicerad i British Journal of Psychology drog slutsatsen att deltagarna var mer villiga att hjälpa sina kusiner med problem innan de hjälpte sina närmaste vänner. Detta visade sig vara sant även om deltagarna inte hade en nära eller personlig relation med sina kusiner.


Forskarna menar att detta är ett bevis på den välkända frasen "blod är tjockare än vatten". Vi är i allmänhet alltid mer benägna att hjälpa familjemedlemmar.

"Kusiner är mycket viktiga, särskilt i dessa tider då familjer ofta bor utspridda. En kusin kan vara en viktig resurs, säger Kristina S. Brown från Alder University till Fatherly.

Kusiner som vänner

Kusiner är inte lika nära som syskon. Det kan vara lättare för barn att vårda en vänskap med en kusin som skiljer sig från ett syskon. Om barn får bygga en relation med sina kusiner från tidig ålder kommer de troligen att ha en varaktig vänskap.


Föräldrar som hjälper barnen att skapa en relation med sina kusiner har gett dem en möjlighet att få en viktig relation som skiljer sig från den de har med syskon eller vänner, förklarar Kristina S. Brown.

Fördelarna

Nu har inte alla barn kusiner, men för dem som har det kan det vara många fördelar med att bygga en relation. Författaren Meredith Ethington förklarar det väl i sin artikel på Scary Mommy:

”Att ha kusiner är som att ha en där man kan ha alla fördelarna med att ha syskon utan att behöva bo tillsammans varje dag. 

Kusiner vet dina hemligheter. De känner din familj. Att ha en kusin kan vara som att ha en bästa vän som dyker upp vid alla viktiga familjeträffar. 

De känner till familjens dynamik.” 

Så planera en resa till familjen nu i helgen. Låt dina barn umgås med sina kusiner - det kan ge dem viktiga, livslånga relationer. 

Annons