Annons

Barnläkaren kunde inte hålla tillbaka och skrev vad hon anser om vaccinationer. Hon är riktigt konkret!

Annons

Redaktionen för portalen Mums från London fick ett brev från en polsk läkare som kommenterade en artikel om vaccinationer som hade blivit publicerad på portalen. Såhär skrev hon:

Jag vill endast med några få ord tacka för artikeln om vaccinationer. Det är inte många som har modet att öppet redovisa fakta nuförtiden när den stora anti-vaccinationskampanjen pågår.

Jag är barnläkare. Jag slutade skriva om detta ämne på Internet för ett tag sedan för det uppnådde inte någonting. Man lyssnar inte längre på läkarna. Man förolämpar oss och misstänker oss för att vara i kompott med de stora läkemedelsföretagen. Jag accepterade föräldrarna till ovaccinerade barn i min praktik i två år, fram till fredag ​​21.03.2014 då det i kom in två mödrar med sina döttrar och satte sig bredvid varandra i väntrummet på mitt kontor. Döttrarna var 10-åriga Ola (Mamman beslutade omedelbart efter födseln att hon inte skulle vaccineras) och tre veckor gamla Zuza (Hon hade då endast fått vaccination mot tuberkulos och Hepatit B, vilket är standard inom de första dagarna i livet).

Ola hade kraftig hosta och hans mamma hade kommit för ett läkarintyg så att hon kunde stanna hemma och ta hand om barnet. Hon var väldigt upptagen så hon hade inte bokat tid utan satte sig bara i väntrummet. Zuza besökte mitt kontor för första gången. 11 dagar senare låg Zuza på sjukhuset med allvarliga andningsproblem på grund av kikhosta, en sjukdom som hon ännu inte hade vaccinerats mot och Ola hade gett henne i mitt väntrum.

För Ola var det en normal hosta, även om den var tröttsamt, men för nyfödda Zuza innebar det nästan ett möte med döden. Sedan dess tar jag systematiskt bort patienter vars föräldrar har sagt NEJ till vaccination från min patientbas. Jag bjuder in dem till en intervju, gör ett sista försök att få dem att ändra åsikt och sedan uppmanar jag dem att byta läkare. Beslutet att inte vaccinera är naturligtvis föräldrarnas beslut, men de har ingen aning om att deras sjuka barn är en vandrande mördare av nyfödda barn, barn under stadig behandling av dysfunktionellt immunförsvar, barn med nedsatt motståndskraft och många andra barn. Alla dessa barn sitter i mitt väntrum. Deras liv är viktigare än vad vissa har läst på Internet eller hört från en väninna.

Jag är glad att man fortfarande kan läsa om förnuftet på Internet och jag hoppas att denna vanvettiga trend att inte vaccinera sina barnen snart går över - och att det kostar så få liv som möjligt. Med vänliga hälsningar.

zud

DELA gärna om du håller med läkaren!

Annons