Annons

Nya siffrorna: Så många äldre riskerar fattigdom i Sverige

Annons

Nya siffror från EU, som Expressen tagit del av, visar att färre svenska pensionärer riskerar fattigdom.

Däremot ligger Sverige långt efter både Finland och Danmark i statistiken.

– Det är inte acceptabelt att vi halkat så långt efter, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna, till tidningen.

Det är EU:s eget statistikorgan Eurostat som årligen presenterar siffror över antalet pensionärer som lever under gränsen för fattigdomsnormen i Europa.

Färre med ansträngd privatekonomi

EU:s gräns för fattigdom baseras på hur många äldre som lever på 60 procent eller mindre av landets medianinkomst. För Sverige går gränsen för att löpa risk för fattigdom på cirka 12 300 kronor i månaden.

De siffror som EU publicerar gäller för 2018. I fjol fanns det enligt EU runt 294 000 pensionärer över 65 i Sverige som levde med särskilt ekonomiskt ansträngda privatekonomi förra året. Siffran året dessförinnan var 312 000.

Att färre svenska pensionärer riskerar fattigdom är givetvis glädjande. Men i jämförelse med de nordiska grannarna ligger Sverige efter.

Sverige halkar efter: ”Inte acceptabelt”

I Sverige uppges 14,6 procent av den äldre befolkningen ligga under gränsen för att hamna i fattigdom. I Finland ligger det på 13,3 procent och Danmark på 8,7 procent. Siffran för Norge låg 2017 på 8,3 procent (statstik för 2018 ännu inte tillgänglig).

– Sverige har fortfarande högst siffror i Norden och det är tyvärr inga nämnvärda förbättringar vi ser och kan sannolikt inte förvänta oss sådana heller. Det är inte acceptabelt att svenska pensionärer halkar så långt efter sina nordiska grannar och kommer att fortsätta göra det med alla sannolikhet framöver, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna till Expressen.


SPF Seniorernas egen mätning visar att pensionerna har utvecklats svagt i relation till köpkraften de senaste åren.

Orsakerna till minskningen finns att hitta i pensionshöjningar, skattesänkningar för pensionärer och höjt tak för bostadstillägget under perioden. 

Utan skattelättnaderna och höjt tak i bostadstillägget hade pensionärerna haft en i det närmaste obefintlig förändring av köpkraften sedan 2010. 

Vill se översyn av systemet

Samtidigt innebär dyrare mat, transport och boendekostnader stora utmaningar för pensionärer som ligger på gränsen varje månad.

– För många seniorer är det tufft att hänga med kostnadsutvecklingen i allmänhet och bostadskostnaderna i synnerhet. Det måste snarast in mer pengar i systemet. Pensionsavgiften behöver höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre allmänna pensioner. Vi vill se ett helhetsgrepp om pensionsfrågorna och en översyn av hela systemet, säger Anna Eriksson till Expressen.

Det är tydligt att något måste göras för Sveriges pensionärer. Tryck på Dela-knappen för att uppmärksamma problemet, så att det kan bli ändring.

Annons