Annons

Byggbaracker vid riksdagen måste målas om för 200 000 kr – för att de har ''fel'' röd färg

Annons

Byggbodarna utanför riksdagshuset i Stockholm har ”fel” röd färg. Nu måste de målas om – för 200 000 kronor, skriver Expressen. Här är anledningen till beslutet.

På uppdrag av riksdagsförvaltningen började entreprenaden Peab i början på 2019 att utföra utföra en om- och tillbyggnad av riksdagens ledamotshus i Stockholm. Något som beräknas vara inflyttningsklart i april 2021 och kosta 615 miljoner kronor.

För att kunna utföra arbetet har byggentreprenaden under sommaren ställt upp ett 50-tal röda, tillfälliga baracker på en ponton på vattnet utanför området som ska byggas om. Men de måste nu alltså målas om på grund av att de har ”fel” röd färg. Beslutet har tagits av Stockholms stadsbyggnadsnämnd och var ett villkor för att de ens skulle få ställa dit dem. Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor avviker den röda färgen för mycket från färgen på de intilliggande husfasaderna, skriver Expressen.


”På grund av bodarnas synliga läge i stadsbilden och bebyggelseområdet är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och utpekat som riksintresse för kulturmiljövården ställs krav på viss anpassning vilket avser bodarnas kulör”, går det att läsa i bygglovet. 

I en skriftlig kommentar skriver Henrik Brånstad, pressansvarig på Stockholms stadsbyggnadsnämnd: 

”Vi bedömde att en viss anpassning till omgivningen ska ställas på grund av läget. Bodarna är väl synliga på vattnet och påverkar därmed stadsbild och siktlinjer. Bodarnas placering berör område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Denna typ av anpassning är inte ovanlig som villkor när till exempel byggbodar placeras vid kulturhistoriska miljöer”.

Beräknas kosta skattebetalarna cirka 200 000 kronor

Ommålningen beräknas kosta cirka 200 000 kronor, som alltså i förlängningen belastas skattebetalarna eftersom det är riksdagsförvaltningen som är beställaren och därmed betalar slutnotan.

– Vi har fått uppgiften att det kostar ungefär 100 000 per målning, och då räknar man på två målningar eftersom de ska ”målas tillbaka” sedan, säger Erik Lilja, chef fastighetsenheten på Riksdagsförvaltningen.

”Det är inte riksdagsförvaltningen utan stadsbyggnadskontoret i kommunen som bestämt att futtarna ska målas om, till en kostnad för skattebetalarna på 200 000 kr”, skriver Owe Nilsson på Twitter.

Vad tycker du om det här? Skriv gärna en kommentar!

Annons