Annons

Nya rapporten: Ökningen av sexualbrott beror inte på flyktingmottagande

Annons

Den kraftiga ökningen av sexualbrott i Sverige beror inte på flyktingmottagande, det säger en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. 

– Förmodligen har det under de senaste åren inte varit någon större ökning av sexualbrotten, säger professor Jerzy Sarnecki.

Det har skett en kraftig ökning av antalet anmälda och rapporterade lindriga sexualbrott från 2015 men det kan troligen i mycket låg grad kopplas till det ökade antalet flyktingar under 2015–2016, enligt Brås slutsats.

Professor Jerzy Sarnecki, vid kriminologiska institution vid Stockholms universitet, säger att det är tydligt att toleransen för vissa typer av sexualbrott har minskat.

– Vi står inte under ockupation av muslimska män som våldtar kvinnor, säger han till DN.

Brå har på uppdrag av regeringen undersökt anmälda brott mellan 2005 och 2017.


Polisanmälda sexualbrott ökar kraftigt. En förklaring är enligt Brå att lagändringar gjort att fler gärningar än tidigare bedöms som exempelvis våldtäkt.


De nationella trygghetsundersökningarna, NTU, visar en fyrdubbling av andelen av befolkningen som uppger att de drabbats av sexualbrott. Ökningen är ett resultat av av ökad anmälningsbenägenhet, enligt Brå.

Sexualbrotten omfattas dock av ett stort mörkertal, säger Stina Holmberg, forskningsråd vid Brå, till SVT Nyheter.

En av förklaringarna till ökningen är att uppror som #MeToo har gjort att fler vågar anmäla och rapportera brotten, enligt Brå.

Brå: Inget samband med flyktingmottagande

– Eftersom det har varit så oerhört mycket debatt kring flyktingfrågan ville vi titta närmare på det, säger Stina Holmberg.

– I våra studier ser vi att det inte är rimligt att flyktingströmningen skulle svara för en stor andel av utvecklingen. Det finns exempelvis inget samband mellan kommuner som tagit emot flyktingar och en ökning i anmälda eller rapporterade sexualbrott, säger Stina Holmberg.

Vad är då orsakerna till att de anmälda sexualbrotten ökar och att fler rapporterar att de blivit utsatta?

Det här är några orsaker som Brå tar upp i rapporten:

  • Större anmälningsbenägenhet
  • Förändringar i lagstiftning, en rad åtgärder har gjort vilket lett till att definitionen av sexualbrott har vidgats
  • Större rapporteringsbenägenhet i undersökningar som NTU
  • Smartphones ökar sexuella trakasserier som sker online
Annons